ReadyPlanet.com
dot


ตะกรุดพระยาไก่เถื่อน

 

 

พระคาถานี้ พบในสำนักวัดราชสิทธาราม ( วัดพลับ ) โดยเจ้าพระคุณพระสังฆราช ( สุก ญาณสังวร ) ส่วนหลักฐานที่เก่าแก่ ก็คือจารึกฐานพระพุทธรูป “ พระเจ้าล้านทอง” ที่เมืองพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จารึกโดยพระติกขปัญญาเถระ และพระพลปัญญาเถระ ในปี พ.ศ. ๒๐๖๙ นับเวลาถึงปัจจุบัน ๔๘๒ ปี ทางภาคเหนือเรียก “ คาถาไก่แก้วกกลูก ” นอกจากนี้ยังพบในแผ่นศิลา , แผ่นโลหะ,สมุดข่อย, ใบลาน บันทึกเป็นภาษาขอมบ้าง ภาษาล้านนาบ้าง มีรูปลักษณะยันต์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ผลปฏิบัติได้สาธยายไว้มิได้แตกต่างกัน
 
หัวใจของยันต์พระยาไก่เถื่อน เขียนบันทึกไว้ ๓ ลักษณะคือ
๑. มิ ทิ สิ นิ            ๒. ติ วิ กุ กู             ๓. กิ กุ กุ (อาตมาใช้บทนี้ )
 
พระคาถาพระยาไก่เถื่อนนี้ มีสาธยายไว้ ว่า 
         ผู้ใดภาวนาได้ ๓ เดือน อย่าให้ขาดผู้นั้นมีปัญญาดุดพระพุทธโฆษา
         ผู้ใดภาวนาได้๗ เดือน สามารถหยั่งรู้ใจคน มีปฏิญาณดีกว่าคนทั้งหลาย
         ผู้ใดภาวนาได้ ๑ ปี มีตะบะเดชะมาก เสกทราย ,หิน ไว้ในบ้าน ภูตผี ปีศาจ โจรผู้ร้ายแพ้อำนาจเก่าเรา
หมายเหตุ การภาวนานั้น ต้องหมั่นทำทุกๆวัน ทุกขณะจิตที่ระลึกได้
                ในส่วนของอาตมานั้น ในช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕ ได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมอยู่เขาหนองกบ ที่ทับกวาง จังหวัดสระบุรี เมื่อเจริญพระคาถาต่อเนื่อง พบว่าสิ่งที่ผุดขึ้นในใจมักเป็นเรื่องจริงเสมอ หย่อนปฏิบัติก็จางหาย มีสภาพเกิด ดับ ให้ประจักษ์เสมอ จนบางครั้งสามารถแก้ปัญหาทุกข์ และโรคภัยไข้เจ็บของคนได้ แต่เมื่อหย่อนการเจริญภาวนา อายะตนต่างๆ ก็ขาดการหยั่งรู้ และจางหายไปในที่สุด 
ในปีพรรษานี้อาตมามีเจตนาจะทบทวนเจริญพระเวทย์นี้ ตลอดไตรมาสก์ เพื่อเรียกเอาภาวะธรรมเดิมกลับมา พระเวทย์เป็นเรื่องการปฏิบัติดังกล่าวอยู่เสมอว่า การเรียนเวทย์มนต์เหมือนดั่งการปลูกต้นไม้ หมั่นปฏิบัติย่อมได้ดอกผลดั่งตั้งใจ
อาตมาได้อัญเชิญ พระคาถาและพระยันต์ พระยาไก่เถื่อน เขียนลงในตะกรุด ตามรูปปรากฏณ์ ล้อมด้วย คาถาสุนทวาณี  ซึ่งเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ในสมเด็จพระสังฆราช ( สุกญาณสังวร ) และปรากฏณ์อยู่ในกุฏี ที่ประทับสมเด็จสังฆราชแพ ติสสะเทโวผู้ที่ใฝ่เรียนเปรียญธรรมและบาลี มักต้องรู้ในมนต์สุนทวาณี นี้เป็นอ้อธรรมชั้นสูง
การทำพระยันต์ส่งเสริมปัญญานี้ อาตมาเพียงมุ่งหวัง ให้เยาวชนและผู้ใฝ่ศึกษา เจริญมนต์ จนเป็นกรรมฐานอย่างน้อยขั้นอนุสติ ก่อนดูหนังสือหรือตำหรับตำราต่างๆ เพื่อให้เกิดการจำได้หมายรู้ การพกตะกรุดโดยไม่ขวนขวายเจริญมนต์ และท่องตำหรับตำราย่อมไม่เกิดผลต่อผู้ใช้แต่อย่างใด ดุจไม่กินอาหารย่อมไม่อิ่มฉะนั้น


ขออนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม