ReadyPlanet.com
dot


ตะกรุดพระยันต์อสิสัตติ

 

ตะกรุด
พระยันต์อสิสัตติ
 
บูชา ๑,๕๐๐ บาท
 
พระยันต์พระพุทธเจ้าห้ามอาวุธนี้ เป็นตำรายันต์ที่ลือชื่อมาก มีคณาจารย์หลายท่านในอดีตนิยมทำยันต์แจกจ่ายแก่คณะศิษย์ จึงเป็นที่แสวงหากันมาจนถึงปัจจุบัน คณาจารย์ผู้สร้างตะกรุดนี้เลื่องชื่อที่อาตมาจดจำได้ ก็มีหลวงพ่อโพธิ วัดวังหมาเน่า , หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน, หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง , หลวงพ่อเรือง วัดป่าบ้านดุง ,หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ หลวงพ่อกรอง วัดเทพจันทร์ลอย พระอาจารย์เรืองเวทย์ยุคเดียวกับ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ในราวปี พ.ศ. ๒๔๔๐ เศษ ทำตะกรุดนี้ได้ดีมีอานุภาพเป็นที่กล่าวขวัญถึง ได้พบตำราเก่าในอดีตตีค่าพระยันต์นี้ไว้แสนตำลึงทอง บ้างก็กล่าวว่าเป็นของประเสริฐค่าควรเมือง อาตมาประสงค์จะลำลึกถึงพระคุณบุพจารย์แต่อดีต จึงคิดจะสร้างพระยันต์นี้มาแต่ต้น   แต่ก็ได้เคยจารไว้เพียงเล็กน้อย ( ไม่เกิน ๙ ดอก เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๓ ) มอบแก่กลุ่มศิษย์ ที่ขอให้ทำ
           
        ซึ่งปีนี้ในระหว่างพรรษาอาตมาได้จัดเวลาส่วนตัวให้ว่างมากที่สุดด้วยเจตนา จะเจริญสติ ,ทบทวนตำหรับตำราเป็นหลักใหญ่ เพื่อฟื้นเอาภูมิเดิมกลับคืนมาแต่จะละการขีดเขียน เสียเลยก็ใช่เหตุ จึงพิจารณาเห็นควรหยิบยกเอาพระยันต์ อสิสัตติ ขึ้นมาซึ่งได้กระทำอย่างต่อเนื่อง อย่างพระยันต์อื่นๆ ฉะนั้นจะเขียนพระยันต์นี้ตามแต่คณะศิษย์ต้องการ ( ไม่เกิน ๑๐๘ ดอก หรือน้อยกว่า ) โดยตอกโค๊ต ตามจำนวน ลงรักถักเชือก หลายท่านเคยปรารถว่าทำไมอาตมาจึงมักเขียนยันต์ด้วยแผ่นตะกั่ว ก็ด้วยว่าตะกั่วมีความคงทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศได้ดี และมีธาตุทั้ง ๔ ครบตามตำรา และที่สำคัญ คือตะกั่วเป็นของหนัก ทำให้รู้สึกตัวเสมอ ๆ ทำให้ทุกท่านใฝ่ที่จะเจริญมนต์ ตามคาถามากยิ่งขึ้น
 
 
 บทไหว้ครูอสิสัตติ พระพิจารย์   วิจารโณ พ.ศ. ๒๕๔๓
 
ขอน้อมจิตกราบพนมก้มเศียรเกล้า                              ลำลึกเหล่าบุพชนแต่หนหลัง
เหล่าครูเวทย์เรืองมนต์ดลจิตตัง                                         ข้าฯ ขอตั้งจิตน้อมพร้อมวันทา
หรวงพ่อเงิน โพธิ์, พิช, พิจิตรวัด                                        เลิศจำรัสเรืองฤทธิ์ศิษย์สรรหา
หลวงพ่อเรือง, เตียง, กรอง คล่องวิชา                                เกิดพลาอิทธิฤทธิพิชิตมาร
ของครูดั่งครูเดิมช่วยเสริมส่ง                                             ข้าฯจำนงค์ก่อวิชาปาฏิหารย์
สร้างตะกรุดคู่ชีวิตพิชิตพาล                                               ตามตำนานภูมิรู้ครูอาจารย์
ให้ลือเลื่องเรืองฤทธิ์อะสิสัต                                                 ให้ขจัดผองอมิตรคิดล้างผลาญ
ขอให้เหล่าศัตรูผู้รุกราน                                                      แพ้ภัยพาลมนต์เวทย์วิเศษเทอญ
 
 
คาถาภายในยันต์   ประกอบด้วย
คาถาพระเจ้าห้ามอาวุธ                        อสีสัตติธะนูเจวะ                     สัพะเพเตอาวุทธานิจะ
ภัคคะภัคคาวิจุนนานิ               โรมังมาเมนะผุส สันติ
¥ บางตำราเขียนเป็นพุทสันติ ที่ถูกต้อง ตามบาลีเขียน ผุสสันติ
 
พระหัวใจเมตตาสูตร               เมตตัญจะสัพพะโลกัสมิง        มานะสัมภาวะเย
 
พระคาถาพระพุทธชนะมาร หรือ บารมี ๓๐ ทัศน์
                                                อิติปาระมิตตาติงสา                 อิติสัพพัญญูมาคะตา
                                                อิติโพธิมนุปปัตโต                   อิติปิโสจะเตนะโม
 
พระหัวใจพระกรณีย์                จะ ภะ กะ สะ
 
พระหัวใจรัตนไตร                   อิ สวาสุ
พระหัวใจนวรหคุณ                 อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ กุ ภะ ( คะ วา ติ )
ธาตุ ดิน, น้ำ , ลม,ไฟ อากาศธาตุ         นะ โม พุท ธา ยะ


ขออนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม